• ใช้บัตรทาบเข้าออกได้ หรือใส่รหัสได้ มีหน้าจอแสดงรหัส
  • ต่อพ่วงได้ 255 เครื่อง ตั้ง Time Zone ได้
  • เก็บข้อมูลเข้าออกของเครื่องได้ 2000 ครั้ง
  • หากต่อกับคอมพิวเตอร์ไว้จะเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ST-780EM”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart