• ใช้บัตรทาบเข้าออกได้ หรือใส่รหัสได้
  • ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ รับบัตรได้ 1000 ใบ
  • มีหน้าจอแจ้งรหัสบัตรเวลาปัจจุบันได้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart